top of page
By Jacq Z - Het Leefstylhuys 3.jpg

Vergoedingen

Ontdek de mogelijkheden om (deels) de kosten voor coaching en complementaire zorg vergoed te krijgen met behulp van onderstaande opties:

  1. Via je werkgever: Steeds meer werkgevers zijn bereid om bij te dragen aan de kosten van coaching en massagetherapie. Onderzoek heeft aangetoond dat coaching bijdraagt aan een betere prestatie van medewerkers. Dit leidt tot meer tevredenheid op de werkvloer en vermindert de kans op ziekteverzuim en zelfs burn-out. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.Veel werkgevers hebben bijvoorbeeld een jaarlijks budget per werknemer voor trainingen en cursussen ter bevordering van vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Coaching en complementaire zorg vallen hier vaak onder.

  2. Via de arbodienst van je bedrijf: Als je ziek bent en bijvoorbeeld thuis zit met een burn-out, zijn werkgevers vaak bereid om na overleg met de bedrijfsarts de kosten van een coachtraject te vergoeden. Dit valt onder de Wet Verbetering Poortwachter. Vooral bij klachten als gevolg van stress kan coaching of complementaire zorg je helpen bij het herstel. Kijk voor meer informatie ook op de website van het Arboportaal.

  3. Ondernemers: Als ondernemer kun je een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers. Als alternatief zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

  4. ZZP’ers: Als zzp'er zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de belastingdienst als ondernemingskosten, zoals de inkomstenbelasting (IB) en de omzetbelasting (BTW) (21%).

  5. Werkgevers: Als werkgever zijn de kosten deels fiscaal aftrekbaar.

  6. Via het UWV: Als je bent aangemeld bij het UWV en een uitkering ontvangt, biedt het UWV mogelijk financiële steun in het kader van re-integratie. Neem voor meer informatie contact op met het UWV.

  7. Via de belastingdienst: Zowel bedrijven als particulieren kunnen de kosten van coaching aftrekken als studiekosten voor de belasting (particulieren inclusief BTW). Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een (nieuwe) baan of op het opdoen van kennis onder begeleiding (met het oog op het genereren van inkomen).

 

De kosten zijn alleen aftrekbaar als ze zijn betaald in het jaar waarin de belastingaangifte wordt gedaan en ze moeten een financiële drempel overschrijden. Het is dus belangrijk om de kosten in dat belastingjaar te betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Ik sta klaar om een offerte op maat te maken voor jou of je werkgever.

 

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

By Jacq Z - Het Leefstylhuys 9.jpg

Heb je vragen?

De deur staat voor je open voor als je vragen

bottom of page